Opieka domowa

 

W ramach Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej realizujemy świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów przewlekle chorych przebywających w domu, wymagających systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej. W ramach opieki długoterminowej pielęgniarki:

  • wykonują zabiegi pielęgnacyjne, diagnostyczne i terapeutyczne we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej,
  • przygotowują chorego i jego rodzinę do samoopieki i samopielęgnacji, w tym do radzenia sobie z chorobą i niepełnosprawnością,
  • prowadzą edukację zdrowotną,
  • pomagają w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji obłożnie chorego w domu.

więcej...

 

 

Świadczenia w opiece paliatywno-hospicyjnej to opieka medyczna sprawowana nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne schorzenia. Opieka ta sprawowana jest u kresu życia lub w fazie znacznego zaawansowania choroby. Celem opieki jest poprawienie jakości życia pacjentów i ich rodzin w ostatniej fazie choroby, która nie poddaje się leczeniu przyczynowemu.

więcej...

 

 

Fizjoterapię ambulatoryjna Domowa Opieka Medyczna Do-Med. prowadzi w Ośrodku w miejscowości Niebocko na Podkarpaciu. Posiadamy szeroką ofertę zabiegów fizjoterapeutycznych z zakresu: kinezyterapii, fizykoterapii oraz masażu leczniczego. Zabiegi wykonywane są w gabinetach wyposażonych w aparaturę zabiegową i sprzęt do ćwiczeń rehabilitacyjnych.

więcej...

 

 

Chory leczony żywieniem dojelitowym w warunkach domowych to osoba niewymagająca dalszej hospitalizacji, której stan zdrowia umożliwia bezpieczne leczenie w warunkach domowych bez konieczności stałej kontroli i całodobowej obserwacji.

więcej...

 

 

 

 

 

W trosce o wygodę oraz cenny czas Pacjenta udostępniamy dla Państwa dokumenty do samodzielnego wypełnienia.

 

  • Karta oceny Świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia / objętego pielęgniarską opieką długoterminową domową

(plik do pobrania)

 

  • Skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową

(plik do pobrania)